- Boomveiligheid -

 

 

Indeling 

 

Hoofdstuk 1 - Inleiding.

Hoofdstuk 2 - Kennis van Bomen.

Hoofdstuk 3 - Soortspecifieke eigenschappen.

Hoofdstuk 4 - De soortkeuze.

Hoofdstuk 5 - Opkweek en aanplant.

Hoofdstuk 6 - Begeleiding na aanplant.

Hoofdstuk 6 - Omgevingsfactoren.

Hoofdstuk 7 - Klimaat.

Hoofdstuk 6 - Ziekten.

Hoofdstuk 7 - Aantastingen.

Hoofdstuk 8 - Boommechanica

Hoofdstuk 9 - Gebreken

Hoofdstuk 10 - Risico's

Hoofdstuk 11 - Veiligheidscontrole

Hoofdstuk 12 - Nader onderzoek

Hoofdstuk 13 - Beheersmaatregelen

Hoofdstuk 14 - VTA 1 - Rapport

 

 

 

Hoofdstuk - Gemeente Oss in Noord-Brabant

 

 in de Gemeente Oss in Noord-Brabant Zondag 28 Juni 2020  een Ratelpopulier (Populus tremula) een VTA - 1 gegeven. VTA -1 staat voor een eerste boomveiligheidscontrole. Dat kan leiden tot een versnelde volgende boomveiligheidscontrole  of tot een advies in het nemen van beheersmaatregelen of tot een advies voor een nader onderzoek.

De gekleurde rietjes tonen de vele boorgangen van de Wilgenhoutrups.  In het late voorjaar gaat de Vlinder op zoek stam beschadigingen in de bast op lage hoogte. Meestal zijn dit mechanische schades door aanrijdingen en botsingen van maaimachines en ook snoeiwonden. De rups eet zich naar binnen met 8 tot 9 milimeter dikke gangen en blijft vers sappig spinthout eten gedurende één tot een paar jaar. Uit het boorgat komt dan zaagsel wat zelfs een hoopje aan de stamvoet kan vormen. Ook is uit het boorgat een typische azijngeur te ruiken wat aantrekkelijk is voor de Vlinder om meer eitjes te leggen. Zo neemt jaar na jaar het aantal rupsen toe tot soms honderden. Zij eten zich globaal een meter tot anderhalve meter naar boven alwaar ze naar buiten komen voor het vlinderstadium. In de natuur komt deze Rups vooral voor op Wilgen en ook op andere spinthoutigen tot zelfs de Europese Zomer Eik (Qercus robur). Het onderbreken van de sapstroom resulteert vaak tot het afsterven van complete en hoogste kroontakken in de richting van de aantasting.  Ook wordt de stam en/of stamvoet op termijn breukgevoelig tot gevaarlijk.  

Gevaarzetting: Deze 170 centimeter dikke en 45 meter hoge boom staat binnen de bebouwde kom en 14 meter uit de rijbaan van een druk kruispunt met verkeerslichten en fietspaden. Een kwart van de stamomtrek is onderzocht en met blote handen vrij gegraven om de complete rotting zichtbaar te maken. 

Populieren behoren tot de Spinthoutigen en net zoals de Wilgen vormen deze overwegend snel groeiende bomen geen echt kernhout wat veel harder is met allerlei looistoffen maar zijn gewend aan rotting van binnenuit. Bij deze soorten kan een holle stam sterker zijn dan massief en beter buigen in de wind. Dan moet er wel rondom de boom stevige wortelaanzetten zijn van sterke ankerwortels die schuin in alle richtingen de grond in gaan. Wanneer ankerwortels langzaam afsterven vormt een boom soms nog adventief wortels. Deze zijn kleiner en veel talrijker en geven vaak een duidelijke indicatie van dit inrotten van de hoofdwortels meestal veroorzaakt door zuurstof gebrek in de bodem. Bij deze boom is de neerwaartse sapstroom met voeding voor de wortels vrij plotseling onderbroken door het afsterven en talrijk doorboord zijn van het cambium.  Een ouderwetse boomchirurg had deze boom nog kunnen redden door het rondom enten van bewortelde twijgen als nieuwe wortels.  De stam met een kroon van ingekorte gesteltakken kan ook worden herplant maar dan zonder wortels kort na de bladval in de maand Oktober.