- Groenbeheer -

Hoofdstuk 1 - Inleiding

Hoofdstuk 2 - Werkmethode

Hoofdstuk 2 - Werkmethode

Mijn fijnste werkmethode is beginnen met een lege map en een lege database. Uit ervaring hebben volgens mij Gemeenten en andere overheden in Nederland meestal  een opstapeling van onlogica en/of fouten en/of veranderingen van aanwezige structuren zoals nieuwbouw en/of uitbreiding en/of reconstructie. Ook de software is regelmatig veel te ingewikkeld en/of met moeilijke coderingen cq. afkortingen.  Het beste is alle disciplines in de publieke ruimte te intregeren zoals; riolering, leidingen, verlichting en verharding met bomen en tegelijk in één werkgang op te nemen met een complete gebrekenschouw publieke buitenruimte.  

 

Eigendomskaart - controle perceelgrenzen tot op laatste wijzigingen

Redelijk recente kadastrale kaart met redelijk recente luchtfoto's

Vooraf intekenen vakobjecten en lijnobjecten en puntobjecten.

Coderingen bepalen die handig werken en goed begrijpbaar zijn.  

Inventarisatie ter plekke van alle objecten

Inspectie ter plekke op veiligheid en kwaliteit en functionaliteit

Adviezen te nemen beheersmaatregelen met benoemen mate van urgentie