- Groenbeheer -

Hoofdstuk 1 - Inleiding

Hoofdstuk 2 - Werkmethode

Hoofdstuk 3 - Kwaliteit

Hoofdstuk 4 - Functionaliteit

Hoofdstuk 2 - Werkmethode

Groenbeheer voor overheden.

Mijn fijnste werkmethode is beginnen met een lege kaart en een lege database. Uit ervaring hebben volgens mij Gemeenten en alle andere overheden in Nederland meestal  een opstapeling van onlogica en/of fouten en/of veranderingen van aanwezige structuren zoals nieuwbouw en/of uitbreiding en/of reconstructie. Ook de software is regelmatig veel te ingewikkeld en/of met eigen ontwikkelde moeilijke coderingen cq. afkortingen.  Het beste is alle disciplines in de publieke buitenruimte in een nationale uniformiteit te intregeren zoals; groenvlakken, groenobjecten, infra, leidingen, meubilair, speeltoestellen, verlichting, verharding, verkeer en deze tegelijk in één werkgang op te nemen met een complete gebrekenschouw en kwaliteitscontrole van alles in de publieke buitenruimte.  

 

Volgorde van werken.

 

Eigendomskaart - controle perceelgrenzen tot op laatste wijzigingen.

Redelijk recente kadastrale kaart met redelijk recente luchtfoto's.

Vooraf intekenen vakobjecten en lijnobjecten en puntobjecten.

Coderingen bepalen die handig werken en goed begrijpbaar zijn.  

Inventarisatie ter plekke van alle objecten.

Inspectie ter plekke op veiligheid en kwaliteit en functionaliteit.

Adviezen te nemen beheersmaatregelen met benoemen mate van urgentie.