- Loofbomen -

Hoofdstuk 1 - Bosbomen

Hoofdstuk 2 - Bosplantsoen

Hoofdstuk 3 - Parkbomen

Hoofdstuk 4 - Laanbomen

Hoofdstuk 5 - Straatbomen

Hoofdstuk 6 - Stadsbomen

Hoofdstuk 7 - Prieelbomen

Hoofdstuk 8 - Solitairen

Hoofdstuk 9 - Vormbomen

Hoofdstuk 10 - Knotbomen

Hoofdstuk 11 - Vruchtbomen

Hoofdstuk 12 - Miniaturen

Hoofdstuk 13 - Bonsai

 

 

Hoofdstuk 1 - Bosbomen

 

Bosbomen zijn bomen die zich thuis voelen in een bos. Vaak leven ze in symbiose niet alleen met de eigen soort maar ook met andere organismen zoals bodemschimmels. Zulke boomsoorten gedijen met hun eigen afgevallen blad als strooisellaag op hun hele boomspiegel. De meeste bosbomen produceren twee typen zaad met elk hun eigen tijdelijke vorm die een volgende generatie weer kan wijzigen. Het dominante type is geschikt voor de concurrentie om licht en voedsel midden in het bos. De kiemplant is onvertakt en verlengd zich monopodiaal (met één hoofdas) omhoog. De onderste takken worden regelmatig en snel afgestoten door het goed vormen van takkransen. De zijtakken zijn naar opzij gericht om andere bomen te beconcurreren. Het co-dominante type is geschikt voor in de bosrand en in het open veld. De kiemplant is meestal al vertakt en de stam heeft de neiging vanaf lage hoogte te vertakken in struikvorm met steile takaanzetten en er worden bijna geen takkransen gevormd.

 

Acer pseudoplatanus

Aesculus hippocastanum

Alnus cordata

Alnus glutinosa

Alnus incana

Betula pendula

Betula pubescens

Fagus sylvatica

Fraxinus excelsior

Populus nigra

Prunus avium

Robinia pseudoacacia

Quercus palustris

Quercus robur

Salix alba

 

Hoofdstuk 2 - Bosplantsoen

 

Acer campestre

Crataegus laevigata

Crataegus monogyna

Mespilus germanicus

Salix caprea

Salix pentandra

Sorbus aria

Sorbus aucuparius

Hoofdstuk 3 - Parkbomen

 

Ailanthus altissima

Catalpa bignonioïdes

Cedrela chinensis

Corylus colurna

Davidia involucrata var.vilmorinii

Aesculus x.baumanii

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Ginkgo biloba vrouwelijk

Gleditsia triacanthos

Juglans ailantifolia

Liquidambar styraciflua

Pauwlonia tomentosa

Pterocarya fraxinifolia

Quercus cerris

Salix babylonica 'Tristis'

Salix sepulcralis 'Tristis'

Sophora japonica

Hoofdstuk 4 - Laanbomen

 

Acer platanoïdes

Alnus x.speathii

Betula nigra

Fagus sylvatica

Fraxinus angustifolius

Platanus acerifolius

Populus alba

Populus canescens

Populus x.euramericana 'Robusta'

Populus nigra 'Italica'

Populus tremula

Prunus avium

Quercus rubra

Tilia cordata

Hoofdstuk 5 - Straatbomen

 

Acer platanoïdes 'Globosum'

Amelanchier arborea 'Robin Hill'

Carpinus betulus 'Fastigiata'

Fraxinus ornus

Ginkgo biloba mannelijk

Magnolia grandiflora  

Magnolia kobus

Quercus libani

Quercus robur 'Fastigiata' 

 

Hoofdstuk 6 - Stadsbomen

 

Acer negundo

Betula nigra

Betula utilis

Broussonetia papyrifera

Fraxinus excelsior 'Jaspidea'

Gleditsia triacanthos 'Sunburst'

Magnolia soulangeana

Ostrya carpinifolia

Populus lasiocarpa

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

Zelkova serrata

Hoofdstuk 7 - Prieelbomen

 

Aralia elata

Betula pendula 'Youngii'

Malus hupehensis

Prunus subhirtilla autumnalis

Rhus typhina

Sophora japonica 'Pendula'

Ulmus glabra 'Camperdownii'

Hoofdstuk 8 - Solitairen

 

Acer davidii subsp.grosseri

Kalopanax septembulosus

Nothofagus antarctica

Prunus serrulata 'Kiku Shidare Zakura'

Hoofdstuk 9 - Vormbomen

 

Acer campestre

Ginkgo biloba

Nothofagus antarctica

Prunus fruticosus

Tilia platyphillos

 

Hoofdstuk 10 - Knotbomen

 

Aesculus hippocastanum

Fraxinus excelsior

Salix alba

Salix matsudana 'Tortuosa'

 

Hoofdstuk 11 - Vruchtbomen

 

Castanea sativa

Juglans regia

Malus sylvestris

Mespilus germanica

Morus alba

Morus nigra

Prunus domestica

Prunus insitia

Prunus persica

Pyrus communis

Sorbus aucuparius

Hoofdstuk 12 - Miniaturen

 

Acer japonicum

Acer palmatum

Prunus triloba 'Semiplena'

Hoofdstuk 13 - Bonsai

 

Prunus fruticosus

Salix hastata